Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.groenendijkwim.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wim Groenendijk. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wim Groenendijk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wim Groenendijk.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wim Groenendijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Wim Groenendijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wim Groenendijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wim Groenendijk is geen diëtist of gediplomeerd sportadviseur. Alle informatie die u op de website bevindt is ontstaan door eigen ervaring en onderzoek. Daarom kunnen wij voor enige vorm van letsel of/wel onjuiste informatie aansprakelijk worden gesteld.

Affiliate links

In mijn artikelen en op de pagina’s staan affiliate links. Wanneer je via één van deze links een aankoop doet, ontvang ik een (meestal kleine) commissie van de verkoper. Ik geef altijd een eerlijke mening over de producten.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.groenendijkwim.nl op deze pagina.